Klachtenregeling

Praktijk Wage houdt zich aan de beroepscode voor psychologen en regels van de WBGO: Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Deze wet bepaalt de rechten en plichten van client/ patient en hulpverlener.

Als u niet tevreden bent over het onderzoek of de behandeling, kunt u dit het beste zo spoedig mogelijk met ons bespreken. Het heeft geen zin om met twijfels rond te blijven lopen, dat bevordert de behandeling niet. Misschien zijn er misverstanden die in een gesprek uit de weg geruimd kunnen worden.

Wanneer het niet lukt de problemen rechtstreeks met ons op te lossen, kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van het NIP.