Theraplay Coach Amsterdam

Sinds enkele jaren geef ik met veel plezier Theraplay therapie. Mocht u hier interesse in hebben, neem dan contact met mij op.

Wat is Theraplay?
Theraplay is een speelse methode die wordt ingezet om de ouder-kindrelatie te verstevigen en waarin ouder en kind samen deelnemen aan de behandeling. Theraplay wordt wereldwijd in 36 landen en als sinds 1975 gebruikt om gezinnen en kinderen te helpen in het vormen van gezonde, natuurlijke relaties.

Bij Theraplay verbeteren we de relatie tussen ouder en kind met behulp van speelse, verzorgende en uitdagende activiteiten. Als ouder leer je je kind beter aan te voelen en te begrijpen. Door de activiteiten die je samen met de therapeut en je kind doet verbetert het contact. Je ervaart hoe de therapeut de interactie met je kind opbouwt en jij wordt daar als vanzelfsprekend in betrokken. Deze ervaring helpt je om sommige activiteiten zelf thuis ook toe te passen, zowel op momenten waarop je echt iets samen wilt doen, als op de gewone dagelijkse momenten. De positieve ervaringen neem je dus mee naar huis; Niet als verplicht huiswerk, maar gewoon omdat het leuk is.  Dat is Theraplay… opgroeien met plezier… voor ouder en kind! Voor het kind zijn deze plezierige momenten belangrijk om zelfvertrouwen op te bouwen en een gehechtheidsrelatie aan te kunnen gaan met de volwassene die voor hem zorgt. Door de intensieve, positieve interactie ervaart het kind zichzelf als de moeite waard en geliefd…een basisgevoel dat we elk kind zouden willen meegeven.

Wanneer Theraplay?
Er zijn veel redenen om een Theraplay behandeling te starten; het kan gaan om milde problematiek, waarbij enkele sessies voldoende zijn om ouder en kind weer op het plezierige spoor te krijgen, maar Theraplay wordt ook ingezet bij meer ernstige problemen, zoals een verstoorde gehechtheidsrelatie als gevolg traumatische ervaringen, een moeizame start als baby, of bij pleeg- en adoptiegezinnen.

Dat je als ouder het gevoel hebt vast te lopen in de relatie met je kind
Dat je als gezin in een negatieve spiraal met elkaar terecht bent gekomen of dreigt te komen.
Dat je je machteloos voelt in de opvoeding van je kind
Dat je opziet tegen de komst van je kind (of nog een kind).