Praktijk Wage

Praktijk Wage is een kleinschalige psychologenpraktijk voor kinderen, adolescenten en volwassenen.

De praktijk wordt gevoerd door Ditte Wage, GZ-psycholoog / psychotherapeute i.o. (afgerond maart 2023) & EMDR therapeut. Gezondheidszorgpsychologen hebben een BIG registratie en zijn bevoegd tot zowel behandelen als tot het stellen van een diagnose.

Specialisme
Gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van sociale en emotionele problematiek bij kinderen & adolescenten.
Specifieke ervaring met expatgezinnen, echtscheidingsproblematiek & trauma
Diagnostiek: onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling
Behandeling kinderen: IMH (Infant Mental Health), speltherapie & EMDR
Behandeling volwassenen: psychodynamische psychotherapie & EMDR
Ouderbegeleiding, ouder-kind therapie & systeemtherapie
Samenwerking met diverse psychotherapeuten en psychiaters

Vergoeding
Tot 18 jaar: vergoeding via de gemeente
Vanaf 18 jaar: vergoede zorg via verzekering

Wachttijd
De praktijk is vol, er is momenteel (april 2022) een wachtlijst van enkele maanden.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door te bellen of een e-mail te sturen.

Praktijk Wage is lid van de LVVP, NPV, VEN & AKJP 0-20 en beschikt over een kwaliteitsstatuut.