Intake & diagnostiek

In het intakegesprek zal worden stil gestaan bij de klachten en de hulpvraag en zal aangegeven worden welke hulp vanuit Praktijk Wage geboden kan worden.
Het doel van dit gesprek is om te onderzoeken of ik u (of uw kind) de juiste hulp kan bieden. Bedoeling is om samen tot een passende vorm van therapie en/of diagnostiek-aanbod te komen. Soms is een verwijzing naar een andere instelling of praktijk meer geschikt. Het is nodig dat er een formulier wordt getekend, met persoonlijke gegevens alsmede schriftelijke toestemming(en).

Om voor zorg in aanmerking te komen is het noodzakelijk dat u een verwijsbrief van de huisarts bij het eerste gesprek meeneemt. In de verwijsbrief dient te staan:

Datum (die ligt voor de datum van het eerste gesprek bij Praktijk Wage)
Vermoeden van een diagnose c.q. omschrijving hulpvraag
Indicatie voor Basis of gespecialiseerde GGZ
Gericht aan Praktijk Wage

Voor hulp aan kinderen is het over het algemeen nodig om de ontwikkelingsanamnese (van zwangerschap tot en met heden) door te nemen om de ontwikkeling goed in kaart te kunnen brengen. Soms is als vervolg een diagnostisch onderzoek aan te raden, in andere gevallen kan er meteen gestart worden met behandeling.

In geval van een psychodiagnostisch onderzoek kan een schoolobservatie of thuisobservatie gedaan worden.
Vaak is het zinvol om telefonisch te kunnen overleggen met eventueel andere betrokkenen.
Uiteraard vinden alle overleggen en observaties alleen plaats nadat u hier toestemming voor heeft gegeven.

Van zowel de intake als van een eventueel diagnostisch onderzoek zullen verslagen worden gemaakt die niet zonder uw toestemming met derden zullen worden gedeeld.
Na afloop van de behandeling wordt een afsluitende brief naar de verwijzer gestuurd.